• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AANSPRAKELIJKHEID

Australia Campers zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar kan geen garanties geven voor 100% nauwkeurige volledigheid. Australia Campers aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte en/of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht zijn van in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Australia Campers krijgt alle informatie en afbeeldingen aangeleverd door de camperleveranciers. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verschillen tussen de afbeeldingen en informatie op onze website en de voor u gereserveerde camper.

Australia Campers kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor mankementen aan een camper, auto of motor, welke worden geconstateerd bij het afhalen van de camper en/of tijdens de reis. Meestal zijn deze mankementen ter plaatse goed op te lossen in/na overleg met de depotmanager. Zie ook de boekingsinformatie op onze website, het gedeelte 'Huurcontract'. De huurder wordt in een uitgebreide prijsopgave duidelijk op deze boekingsinformatie gewezen middels een daarnaar verwijzende link.

De boekingsbevestiging is een bevestiging van reservering en bewijs van (aan)betaling en geen huurcontract. Bij het afhalen van de camper tekent de huurder het huurcontract. Dit is een in Australie rechtsgeldig document waarmee de huurder de overeenkomst met de campereigenaar (het verhuurbedrijf/de camperleverancier) aangaat. In het huurcontract worden alle details rondom de camperhuur beschreven waaronder een uitgebreid verzekeringstechnisch gedeelte en de verantwoordelijkheden van de huurder. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder dat hij/zij zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van het huurcontract.

EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHT

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud of delen daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te kopiëren en, of op welke manier dan ook beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Australia Campers. Bij misbruik/plagiaat van foto's, video's en tekst van onze website alsmede die uit door u ontvangen PDF documenten met reistips zullen wij u sommeren om het gebruikte zo spoedig mogelijk van uw website of elders te verwijderen. 

PRIVACY STATEMENT

Australia Campers vindt het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de meest mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Bij een bezoek aan onze website worden er geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen, de enige gegevens die wij van u bewaren is uw naam en e-mailadres zoals vermeldt op een aanvraagformulier. Na uw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons adressenbestand.

WIJZIGINGEN

Alle informatie die op deze website wordt vermeld mag worden gewijzigd zonder daar vooraf melding van te maken. Overigens is onze boekingsinformatie gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel te Utrecht.

LINKS

Verwijzingen of links naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel wij selectief zijn geweest ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt kunnen wij niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren daarvan. Australia Campers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.